Institut de Santa Coloma de Farners

Destacats Portada

Matrícula cicles formatius de grau mitjà - curs 2019-2020

Matrícula cicles formatius grau mitjà 2019-20

Alumnes de 4t d'ESO de l'institut 

Els alumnes de 4t d’ESO que han fet preinscripció de cicles formatius a l’institut rebran:

Edia 21 de juny:

- document amb informació del resultat de l’avaluació final

- calendari d'exàmens d'avaluació extraordinària (només alumnes amb matèries suspeses)

El dia 26 de juny (tots els alumnes)

- butlletí de notes oficial de l'avaluació final ordinària (11:00h).

- full de matrícula nominatiu de cicles formatius (provisional fins a la publicació de la llista definitiva d’admesos, el 8 de juliol)

El dia 28 de juny  (alumnes que han anat a avaluació extraordinària). No hi haurà servei de transpot escolar.

- butlletí de notes de l'avaluació extraordinària

 

El dia 5 de juliol

Lliurament del resguard del títol, a secretaria, de 9 a 13 hores del matí. 

 

→ Documentació a lliurar en el moment de fer la matrícula 

 • Títol o resguard del títol de l’ESO 
 • 1 fotografia de l'alumne/a mida carnet (cal posar a darrera el nom, cognoms, curs i pla d'estudis)
 • Resguard d’ingrés del pagament de la matrícula

 

 

Alumnes de fora de l'institut

Els alumnes amb plaça assignada a l’institut  (llista definitiva 8 de juliol).  

→ Documentació a lliurar en el moment de fer la matrícula 

 • Títol o resguard del títol de l’ESO 
 • Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport de l'alumne/a
 • Original i fotocòpia de la TSI de l'alumne/a (Targeta Sanitària Individual)
 • 1 fotografia de l'alumne/a mida carnet (cal posar a darrera el nom, cognoms, curs i pla d'estudis)
 • Resguard d’ingrés del pagament de la matrícula

     Els alumnes menors d'edat també han de presentar:

 • Original i fotocòpia del llibre de família
 • Original i fotocòpia de les persones sol·licitants (pare i mare o tutor legal)

 

MATRÍCULA CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ

La matrícula a cicles formatius de grau mitjà de formació professional es tramita presencialment a la secretaria de l'institut. Hora de matrícula de 9.00 a 14.00 hores.

 • dimecres 10 de juliol: Gestió administrativa
 • dijous 11 de juliol:Atenció a les persones en situació de dependència
 • divendres 12 de juliol: Instal.lacions electrotècniques

 

Si no podeu formalitzar la matrícula el dia i hora que teniu assignat, podeu venir els dies 16 i 17 de juliol de 9:00 a 14:00 hores

 

 NOTA: Per formalitzar la matrícula és imprescindible portar tota la documentació i haver fet els pagaments pertinents