Actualitat

ORIENTA'T

Setmana d'orientació

El 27 i 28 de febrer i 1 i 2 de març, quatre dies dedicats a exbrinar què hi ha després de l'ESO

BATXILLERAT
Tres xerrades amb professorat de batxillerat del centre
per explicar en què consisteixen aquests estudis.
-. Què és el batxillerat (coordinadors batxillerat)
-. El batxillerat científic-tècnic (professors del
departament de ciències i de tecnologia)
-. El batxillerat social - econòmic i humanístic.
-. El batxillerat artístic. INS Amer.

CICLES FORMATIUS
Una xerrada inicial amb el coordinador de cicles
formatius del centre per explicar què són els cicles
formatius, quines sortides tenen i quins s'ofereixen al
centre.
-. Visites als tallers de CFGM de Gestió
administrativa, Instal·lacions elèctriques i TAPSD.
-. Xerrada CFGM informàtica. INS Anglès.

I DESPRÉS QUÈ SI NO TINC EL GRADUAT?
-. PFI. Programes de Formació i Inserció.
-. CNO. Centre de noves oportunitats.
-. Escola d'adults. Cursos per obtenir el graduat en ESO
(GESO) i curs per preparar la prova d'accés a grau mitjà
(CAM).

TALLERS AGENTS EXTERNS
-. Autoconeixement. Coneguem les nostres fortaleses i
aptituds. Oficina Jove.
-. Trajectòries. Joves de la nostra comarca compartint
experiències formatives. Oficina Jove.
-. Taller presa de decisions. Creativita.

XERRADA PER LES FAMÍLIES
Trobada informativa amb les famílies de l'alumnat per
donar resposta a dubtes i inquietuds. Visita al centre.
Dijous 2 de març, 18.30h a l'aula polivalent de l'institut.

 

...... I ARA ET TOCA A TU. COMPTA AMB
NOSALTRES PER AJUDAR-TE EN LA TEVA TRIA.