Actualitat

PARTICIPACIÓ AL PROJECTE AMPHIBIA 2020-2021

Aquest dilluns 17 i dimarts 18,  alumnes de 4 ESO han participat en el mostreig del programa Amphibia de conservació i protecció dels amfibis autòctons. El projecte vol despertar interès en els joves per protegir el seu patrimoni natural i en especial els amfibis.

Van poder observar diferents granotes, capgrosos i altres anfibis. Alguns alumnes a més faran el servei comunitari anant a aplicar els aprenentatges adquirits a una altre espai natural del nostre municipi, vegeu 

https://soccatherp.org/servei-comunitari