Actualitat

PREINSCRIPCIÓ D'ESTUDIS POSTOBLIGATORIS CURS 2023/2024

Qui ha de fer la preinscripció d'estudis postobligatoris curs 2023-2024?

Cal fer la preinscripció per ser admès/a a batxillerat NOMÉS si veniu d'una altre centre. Els alumnes que curseu 4t d'ESO en el nostre institut no cal que feu preinscripció oficial, fareu un formulari intern.

Per demanar plaça a Cicles Formatius TOTHOM ha de fer la preinscripció oficial.

1. BATXILLERAT 

Coneix el calendari i terminis

Tria de matèries de modalitat i optatives de 1r de Batxillerat 2023-2024

Publicació de l'oferta inicial de places

22/05/23_Publicació de la llista de sol·licituds amb la puntuació provisional

2. CICLES FORMATIUS

  • CFGM 

Coneix el calendari i terminis per a l'alumnat amb continuïtat d'escolaritat.

Coneix el calendari i terminis per a la resta d'alumnat (sense continuïtat d'escolaritat)

CFGM - 23-24 Publicació de l'oferta inicial de places

28/04/2023_Publicació de la llista de sol·licituds admeses i excloses provisional que han demanat el centre i l'ensenyament en primera petició per al primer curs.

08/05/2023_Publicació de la llista de sol·licituds admeses i excloses definitiva per a alumnat amb continuïtat d'escolarització 2023/2024

  • CFGS 

Coneix el calendari i terminis

25/05/2023_Publicació de l'oferta inicial de places

Centres Públics i Privats PFI

Publicació de l'oferta de places.

25/05/2023_Relació d'alumnes preinscrits en el centre