Actualitat

PREINSCRIPCIÓ D'ESTUDIS POSTOBLIGATORIS CURS 2023/2024

Qui ha de fer la preinscripció d'estudis postobligatoris curs 2023-2024?

Cal fer la preinscripció per ser admès/a a batxillerat NOMÉS si veniu d'una altre centre. Els alumnes que curseu 4t d'ESO en el nostre institut no cal que feu preinscripció oficial, fareu un formulari intern.

Per demanar plaça a Cicles Formatius TOTHOM ha de fer la preinscripció oficial.

1. BATXILLERAT 

Coneix el calendari i terminis

Tria de matèries de modalitat i optatives de 1r de Batxillerat 2023-2024

Publicació de l'oferta inicial de places

22/05/23_Publicació de la llista de sol·licituds amb la puntuació provisional

02/06/2023_Publicació de la llista de sol·licituds que han demanat el centre i l'ensenyament en primera petició amb la puntuació resoltes les reclamacions.

08/06/23_Publicació de la llista de sol·licituds que han demanat el centre i l'ensenyament en primera petició ordenada

21/06/2023_Alumnes assignats al centre amb indicació de la primera petició.

21/06/2023_Alumnes preinscrits al centre.

2. CICLES FORMATIUS

  • CFGM 

Coneix el calendari i terminis per a l'alumnat amb continuïtat d'escolaritat.

Coneix el calendari i terminis per a la resta d'alumnat (sense continuïtat d'escolaritat)

CFGM - 23-24 Publicació de l'oferta inicial de places

28/04/2023_Publicació de la llista de sol·licituds admeses i excloses provisional que han demanat el centre i l'ensenyament en primera petició per al primer curs.

08/05/2023_Publicació de la llista de sol·licituds admeses i excloses definitiva per a alumnat amb continuïtat d'escolarització 2023/2024

31/05/2023_Procés per a l'alumnat de continuïtat. Publicació de la llista de sol·licituds que han demanat el centre i l'ensenyament en primera petició amb la puntuació provisional

31/05/2023_Procés per a la resta de l'alumnat Publicació de la llista de sol·licituds que han demanat el centre i l'ensenyament en primera petició amb la puntuació provisional

14/06/2023_Publicació de la llista de sol·licituds que han demanat el centre i l'ensenyament en primera petició amb la puntuació resoltes les reclamacions.

14/06/2023_Publicació de la llista de sol·licituds que han demanat el centre i l'ensenyament en primera petició amb la puntuació resoltes les reclamacions

20/06/2023_Publicació de la llista de sol·licituds. Procés per a l'alumnat de continuïtat.

20/06/2023_Publicació de la llista de sol.licituds. Procés per a la resta de l'alumnat.

30/06/2023_Procés per a l'alumnat de continuïtat. Alumnes assignats al centre amb indicació de la primera petició.

30/06/2023_Procés per a l'alumnat de continuïtat. Publicació de la llista d'espera del centre.

30/06/2023_Procés per a l'alumnat de continuïtat. Alumnes preinscrits al centre 30/06/2023

30/06/2023_Procés per a la resta de l'alumnat. Alumnes preinscrits al centre.

30/06/2023_Procés per a la resta de l'alumnat Publicació de la llista d'espera del centre

30/06/2023_Procés per a la resta de l'alumnat Alumnes assignats al centre amb indicació de la primera petició.

 

  • CFGS 

Coneix el calendari i terminis

25/05/2023_Publicació de l'oferta inicial de places

26/06/2023_Barem provisional.

06/07/2023_Publicació de la llista de sol·licituds que han demanat el centre i l'ensenyament en primera petició amb la puntuació resoltes les reclamacions

10/07/2023_ Publicació de la llista de sol·licituds que han demanat el centre i l'ensenyament en primera petició ordenada

18/07/23_Alumnes assignats al centre amb indicació de la primera petició

 

Centres Públics i Privats PFI

Publicació de l'oferta de places.

25/05/2023_Relació d'alumnes preinscrits en el centre

08/06/2023_Relació de sol.licituds valorades definitiu.

28/06/23_Relació d'alumnes preinscrits al centre, amb indicació d'on han estat admesos