Institut de Santa Coloma de Farners

Destacats Portada

25 juny_ Horari_ PROVES D'ACCÉS A CICLES FORMATIUS

25 DE JUNY

 

08.00 a 08.30    Entrada  i identificació dels aspirants

08.30                    INICI DE LA PROVA 

12.45                    FINALITZACIÓ DE LA PROVA

 

 Consultes  accesgm@insscf.cat

   

SOL·LICITA FER LES PROVES DE GRAU MITJÀ A L'INSTITUT DE SANTA COLOMA DE FARNERS 

Lliurar la documentació 

Del dia 8 al 18 de juny podeu fer arribar la documentació 

El nostre correu electrònic per lliurar la documentació és accesgm@insscf.cat

IMPORTANT:

_ a l’assumpte cal que poseu “proves d'accés i nom i cognoms de l’alumne/a”

_ la documentació es pot enviar escanejada per correu electrònic 

El centre contestarà el vostre correu justificant la recepció de la sol·licitud.

 

La sol·licitud d'inscripció s'ha de fer per Internet

Tota la informació al portal de proves d'accés:
http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/

INFORMACIÓ GENERAL

_PROVA D'ACCÉS A CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ

Accés a la sol·licitud CFGM

Inscripció: del 13 (a partir de les 9 h) al 21 de maig de 2020 

Pagament de la taxa: fins al 22 de maig de 2020 (abans de les 22 h) 

Llista provisional d'admesos i exclosos: a partir del 5 de juny de 2020 

Presentació de la documentació mitjançant un correu electrònic a la bústia corporativa del centre seu triat per fer la prova: del 8 al 18 de juny de 2020 

Llista definitiva d'admesos i exclosos: a partir del 19 de juny de 2020 

Prova: 25 de juny de 2020. Properament es publicarà l'hora de convocatòria 

 

SOL·LICITA FER LES PROVES DE GRAU MITJÀ A L'INSTITUT DE SANTA COLOMA DE FARNERS 

 

 

Lliurar la documentació 

Del dia 8 al 18 de juny podeu fer arribar la documentació 

El nostre correu electrònic per lliurar la documentació és accesgm@insscf.cat

IMPORTANT:

_ a l’assumpte cal que poseu “proves d'accés i nom i cognoms de l’alumne/a”

_ la documentació es pot enviar escanejada per correu electrònic 

El centre contestarà el vostre correu justificant la recepció de la sol·licitud.

 

 

_PROVA D'ACCÉS A CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR

Accés a la sol·licitud CFGS

Inscripció: del 13 (a partir de les 9 h) al 21 de maig de 2020 

Pagament de la taxa: fins al 22 de maig de 2020 (abans de les 22 h) 

Llista provisional d'admesos i exclosos: a partir del 5 de juny de 2020 

Presentació de la documentació mitjançant un correu electrònic adreçat al centre seu triat per fer la prova: del 8 al 18 de juny de 2020 

Llista definitiva d'admesos i exclosos: a partir del 19 de juny de 2020 

Prova 

Part comuna: 29 de juny de 2020. Properament es publicarà l'hora de convocatòria 

Part específica: 30 de juny de 2020. Properament es publicarà l'hora de convocatòria 

  

(Totes les dates proposades del mes de juny i posteriors són provisionals i poden variar en funció de l'evolució de la pandèmia)