Institut de Santa Coloma de Farners

Destacats Portada

PROVES D'ACCÉS A CICLES FORMATIUS

Obert el termini de preinscripció a les proves de CF grau mitjà i CF de grau superior

 

La sol·licitud d'inscripció s'ha de fer per Internet

Tota la informació al portal de proves d'accés:
http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/

INFORMACIÓ GENERAL

_PROVA D'ACCÉS A CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ

Accés a la sol·licitud CFGM

Inscripció: del 13 (a partir de les 9 h) al 21 de maig de 2020 

Pagament de la taxa: fins al 22 de maig de 2020 (abans de les 22 h) 

Llista provisional d'admesos i exclosos: a partir del 5 de juny de 2020 

Presentació de la documentació mitjançant un correu electrònic a la bústia corporativa del centre seu triat per fer la prova: del 8 al 18 de juny de 2020 

Llista definitiva d'admesos i exclosos: a partir del 19 de juny de 2020 

Prova: 25 de juny de 2020. Properament es publicarà l'hora de convocatòria 

 

SOL·LICITA FER LES PROVES DE GRAU MITJÀ A L'INSTITUT DE SANTA COLOMA DE FARNERS 

Lliurar la documentació 

Del dia 8 al 18 de juny podeu fer arribar la documentació 

El nostre correu electrònic per lliurar la documentació és accesgm@insscf.cat

IMPORTANT:

_ a l’assumpte cal que poseu “proves d'accés i nom i cognoms de l’alumne/a”

_ la documentació es pot enviar escanejada per correu electrònic 

El centre contestarà el vostre correu justificant la recepció de la sol·licitud.

 

_PROVA D'ACCÉS A CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR

Accés a la sol·licitud CFGS

Inscripció: del 13 (a partir de les 9 h) al 21 de maig de 2020 

Pagament de la taxa: fins al 22 de maig de 2020 (abans de les 22 h) 

Llista provisional d'admesos i exclosos: a partir del 5 de juny de 2020 

Presentació de la documentació mitjançant un correu electrònic adreçat al centre seu triat per fer la prova: del 8 al 18 de juny de 2020 

Llista definitiva d'admesos i exclosos: a partir del 19 de juny de 2020 

Prova 

Part comuna: 29 de juny de 2020. Properament es publicarà l'hora de convocatòria 

Part específica: 30 de juny de 2020. Properament es publicarà l'hora de convocatòria 

  

(Totes les dates proposades del mes de juny i posteriors són provisionals i poden variar en funció de l'evolució de la pandèmia)