Actualitat

Recollida de mòbils i tauletes en desús

Us recordem que l'Institut fa una campanya per a la recollida de mòbils i tauletes trencades o en desús. El comitè mediambiental durà a terme una recollida de mòbils vells en col·laboració amb la Fundació Mona.

Aproximadament un 90% dels materials del mòbil es poden reutilitzar, i reciclar-los pot tenir un gran impacte positiu pel Medi Ambient. L'explotació dels recursos miners amb els que es fabriquen els mòbils és font de conflictes armats en molts llocs del món. Reciclant els seus components es redueix la necessitat d’extracció de materials dels que el planeta no en té una quantitat infinita.

Esperem, doncs, que ens feu arribar tots aquells mòbils que tingueu per casa sense donar-li ús, i així aconseguir que el coltan, el material tan nociu que contenen, sigui retirat adequadament per no contaminar el medi ambient.

Podeu deixar els dispositius a l'entrada de l'institut.