Institut de Santa Coloma de Farners

PAU (proves d'accés a la universitat)

Informació sobre les PAU (Proves d'accés a la universitat):

  • Les PAU tenen com a objectiu valorar la maduresa acadèmica, els coneixements i les competències adquirides en el batxillerat.
  • Les PAU són l'única prova externa en el sistema educatiu català formulada coordinadament des de les universitats catalanes, però amb la col·laboració del professorat de secundària.
  • La qualificació de la fase general de les PAU, juntament amb la mitjana del batxillerat, dóna ponderadament la nota d'accés per accedir a estudis universitaris. Aquesta nota d'accés té validesa indefinida.
  • La nota d'admissió per a cada títol de grau al qual vulgui accedir un estudiant tindrà en compte, a més d'aquesta nota d'accés, les notes de les matèries examinades en la fase específica, degudament ponderades.

Més informació..

 


Informació