Institut de Santa Coloma de Farners

Batxillerat

El batxillerat és l'etapa que es cursa normalment entre els 16 i els 18 anys, tot i que és oberta a persones de qualsevol edat, ja sigui de forma presencial o a distància. És un cicle format per dos cursos de trenta hores lectives setmanals.

El batxillerat prepara els alumnes per a la seva incorporació a estudis posteriors, tant professionals com universitaris, i per a l'accés al món laboral.

Per accedir al batxillerat cal tenir algun dels títols següents:

  • graduat en educació secundària obligatòria (GESO),
  • tècnic d’un cicle formatiu de grau mitjà o tècnic superior d’un cicle formatiu de grau superior,
  • haver cursat estudis de sistemes educatius estrangers que hagin estat homologats al títol de GESO o al títol de tècnic. L'homologació s'acredita mitjançant la credencial corresponent o bé, si aquesta encara està en tràmit, presentant el "Volant per a la inscripció condicional en centres educatius".

Per cursar aquest ensenyament cal formalitzar, a la secretaria de l'institut, d'acord amb els criteris fixats pel Departament d'Ensenyament:

  1. la sol·licitud de preinscripció i,
  2. la matrícula

Informació


Beques generals estudis postobligatoris 2017-2018 (TERMINI: 3 OCTUBRE 2017)

Tramitació:  · La sol.licitud es complimentarà mitjançant el formulari accessible per via telemàtica a través de https://sede.educacion.gob.esa l’apartat corresponent a “Tramites y  Serv…

Llegir més [+]

Matrícula 1r de batxillerat - Curs 17-18

La matrícula de Batxillerat es tramita presencialment a la secretaria de l'institut. Per a més informació consulteu l'apartat "Info matrícula a batxillerat". Tot l'alumnat tindreu dia i hora assig…

Llegir més [+]

Matrícula 2n de batxillerat - alumnes propis del centre

La matrícula de Batxillerat es tramita presencialment a la secretaria de l'institut. Tot l'alumnat tindreu dia i hora assignat per tramitar la matrícula. Consulteu aquest apartat abans del primer di…

Llegir més [+]

Matrícula 2n de batxillerat - Curs 17-18

La matrícula de batxillerat es tramita presencialment a la secretaria de l'institut. Per a més informació consulteu l'apartat "Info matrícula a batxillerat". Tot l'alumnat tindreu dia i hora assig…

Llegir més [+]