Institut de Santa Coloma de Farners

ESO

L'educació secundària obligatòria (ESO) comprèn quatre cursos acadèmics. Generalment s'inicia l'any natural en què es compleixen 12 anys i s'acaba als 16.

L’alumnat que obté el títol de graduat o graduada en ESO pot accedir al batxillerat o bé a un cicle formatiu de grau mitjà de formació professional, d’ensenyaments esportius (si se supera la prova específica d'accés) o d’arts plàstiques i disseny.

A partir dels 16 anys, si no es té el títol de graduat o graduada en ESO, es pot accedir als estudis següents:

  • els programes de formació i inserció (PFI);
  • la formació de persones adultes;
  • els ensenyaments d’idiomes (des de l’edat de 14 anys es pot estudiar un idioma diferent del que s’ha cursat a l’ESO), i
  • els ensenyaments elementals i professionals de música i dansa, un cop superada la prova específica;

Si no es té el títol de graduat o graduada en ESO, a partir dels 17 anys es pot accedir als cicles formatius de grau mitjà, un cop superada la prova d’accés. A més a més, a partir dels 18 anys es té accés a la prova lliura per a l'obtenció del títol de graduat en educació secundària obligatòria.

Un cop acabada l’ESO també es pot accedir al món laboral.

Per cursar aquest ensenyament cal formalitzar, a la secretaria de l'institut, d'acord amb els criteris fixats pel Departament d'Ensenyament:

  1. la sol·licitud de preinscripció i,
  2. la matrícula

Informació


Confirmació plaça d'ESO curs 2018 - 2019 (alumnes del centre)

  CONFIRMACIÓ PLAÇA ESO CURS 2018-19 De  cara a la matrícula per al curs 2018-19, aquest any demanem a les famílies que ompliu el full de confirmació de plaça. Amb aquest full ens confirmeu si…

Llegir més [+]

Matrícula 1r d'ESO i nous alumnes de 2n, 3r i 4t - Curs 2018-19

JUNY - Matrícula ordinària d'alumnes externs La matrícula d'ESO es tramita presencialment a la secretaria de l'institut. Consulteu aquest apartat per saber el dia i l'hora que teniu assignat i pe…

Llegir més [+]