Institut de Santa Coloma de Farners

PFI (Programa de Formació i Inserció): auxiliar de pintura

Els programes de formació i inserció (PFI) es configuren com a cursos formatius que han de permetre a aquests joves reintroduir-se en el sistema educatiu per prosseguir estudis de formació professional. Han de facilitar, també, l'aprenentatge imprescindible per accedir al mercat de treball amb millors possibilitats d'obtenir una ocupació qualificada i duradora.

Requisits de l'alumnat per cursar un programa de formació i inserció (PFI):

  • no estar treballant,
  • cal complir, com a mínim, 16 anys i, com a màxim 21, durant l'any d'inici del programa,
  • no haver obtingut el títol de graduat en educació secundària obligatòria i,
  • que en el moment d'iniciar els programes no segueixin estudis en el sistema educatiu ni participin en altres accions de formació.

Per accedir a un programa de formació i inserció (PFI) cal formalitzar, a la secretaria de l'institut, d'acord amb els criteris fixats pel Departament d'Ensenyament:

  1. la sol·licitud de preinscripció, encara que s'estiguin cursant altres ensenyaments al mateix centre. Aquesta sol·licitud s'ha de presentar al centre i per al programa demanat en primer lloc, i,
  2. la matrícula

Informació


Matrícula PFI - curs 2019-2020

Matrícula PFI - curs 2019-2020

La matrícula al PFI d'auxiliar de pintura es tramita presencialment a la secretaria de l'institut. Termini de matrícula ordinària: del 2  al 9 de setembre Informació documentació matrícula Fu…

Llegir més [+]