Institut de Santa Coloma de Farners

Reconeixement - Serveis

CALENDARI SERVEI DE RECONEIXEMENT

CALENDARI SERVEI RECONEIXEMENT (CURS 2020-2021)

INFORAMACIÓ GENERAL

Publicació a la Web del gencat.cat les ofertes de cicles a fer reconeixement a cada centre

Web www.gencat.cat/educació

 

 

Publicació a la Web del Centre Educatiu Ofertes de cicles a fer reconeixement

Web www.iesdesantacolomadefarners.cat

 

INFORMACIÓ – INSCRIPCIÓ I RECONEIXEMENT

Publicació de l’oferta (cicles i places)

Web  www,iesdesantacolomadefarners.cat

 

 

Sol·licitud d’inscripció al servei de reconeixement.

 

del  01 de febrer del 21   al 12 de febrer 2021 lloc  Institut/secretaria

 

 

Publicació llistes baremades provisionals

 

dia  15 de febrer 2021  web de l’Institut

 

 

Reclamacions a la llista provisional

del   16  i 18 de febrer

 

 

Publicació llista definitiva d’admessos i places de reserva

 

dia 19 de febrer  web de l’Institut

 

 

Pagament del servei

Presentació de la documentació:

  • Full de sol·licitud imprès amb les dades personals i la família professional escollida.
  • Informe d’assessorament.
  • Fotocòpia DNI, NIE o Passaport, acompanyat de l’original (si s’escau).
  • Document justificatiu de la bonificació o l’exempció del preu públic, si és el cas.
  • Resguard de pagament del preu establert

del  22 de febrer  al  05 de març del 2021    lloc secretaria del centre

 

 

 

 

 

 

ETAPA RECONEIXEMENT

Juntes de Reconeixement

 dia       lloc a l'Institut.

 

 

Publicació de resultat provisionals

dia           web de l’Institut

 

 

Reclamacions

del        institut/secretaria

 

 

Publicacions dels resultats definitius

dia         web de l’Institut

 

 

Tramesa de certificacions

dia        Institut / secretaria