Reconeixement

CALENDARI SERVEI DE RECONEIXEMENT

CALENDARI SERVEI RECONEIXEMENT (CURS 2022-2023)

INFORMACIÓ – INSCRIPCIÓ I RECONEIXEMENT

Publicació de l’oferta (cicles i places)

www.iesdesantacolomadefarners.cat

Sol·licitud d’inscripció al servei de reconeixement.

 del 09 de maig al 19 de maig 2023 

Publicació llistes baremades provisionals

 22 de maig 2023  web de l’Institut

Reclamacions a la llista provisional

 del 23 al 25 de maig de 2023

Publicació llista definitiva d’admessos i places de reserva

 26  de maig  web de l’Institut

Pagament del servei

Presentació de la documentació:

  • Full de sol·licitud imprès amb les dades personals i la família professional escollida.
  • Informe d’assessorament.
  • Fotocòpia DNI, NIE o Passaport, acompanyat de l’original (si s’escau).
  • Document justificatiu de la bonificació o l’exempció del preu públic, si és el cas.
  • Resguard de pagament del preu establert

 29 de maig a 02 de juny del 2023  

 

 

 

 

 

Juntes de Reconeixement

 5 de juny 2023  lloc a l'Institut

Lliurament de certificacions

 12 de juny de 2023   Institut / secretaria

 

INFORMACIÓ GENERAL

www.gencat.cat/educació

www.iessantacolomadefarners.cat