Reconeixement

CALENDARI SERVEI DE RECONEIXEMENT

CALENDARI SERVEI RECONEIXEMENT (CURS 2023-2024)

INFORMACIÓ – INSCRIPCIÓ I RECONEIXEMENT

Publicació de l’oferta (cicles i places)

www.iesdesantacolomadefarners.cat

Sol·licitud d’inscripció al servei de reconeixement.

 del 08  al 16 de gener 2024 

Publicació llistes baremades provisionals

17 de gener 2024  web de l’Institut

Reclamacions a la llista provisional

sol·licitud reclamació

del 18 al  22 de gener 2024

Publicació llista definitiva d’admessos i places de reserva

23 de gener 2024 web de l’Institut

Pagament del servei

Presentació de la documentació:

  • Full de sol·licitud imprès amb les dades personals i la família professional escollida.
  • Informe d’assessorament.
  • Fotocòpia DNI, NIE o Passaport, acompanyat de l’original (si s’escau).
  • Document justificatiu de la bonificació o l’exempció del preu públic, si és el cas.
  • Resguard de pagament del preu establert

del 24 al  31 de gener 2024

 

 

 

 

 

Juntes de Reconeixement

 15 de febrer de 2024  lloc a l'Institut

Lliurament de certificacions

 22 de febrer  de 2024   Institut / secretaria

 

INFORMACIÓ GENERAL

www.gencat.cat/educació

www.iessantacolomadefarners.cat