Reconeixement

CALENDARI SERVEI DE RECONEIXEMENT

CALENDARI SERVEI RECONEIXEMENT (CURS 2022-2023)

INFORAMACIÓ GENERAL

Publicació a la Web del gencat.cat les ofertes de cicles a fer reconeixement a cada centre

Web www.gencat.cat/educació

 

 

Publicació a la Web del Centre Educatiu Ofertes de cicles a fer reconeixement

Web www.iesdesantacolomadefarners.cat

 

INFORMACIÓ – INSCRIPCIÓ I RECONEIXEMENT

Publicació de l’oferta (cicles i places)

Web  www,iesdesantacolomadefarners.cat

 

 

Sol·licitud d’inscripció al servei de reconeixement.

del  09 de gener   al 16 de gener 2023 lloc  Institut/secretaria

 

 

Publicació llistes baremades provisionals

dia  23 de gener 2023  web de l’Institut

 

 

Reclamacions a la llista provisional

 24/01/23 al 26/01/23

 

 

Publicació llista definitiva d’admessos i places de reserva

dia 27 de gener  web de l’Institut

 

 

Pagament del servei

Presentació de la documentació:

  • Full de sol·licitud imprès amb les dades personals i la família professional escollida.
  • Informe d’assessorament.
  • Fotocòpia DNI, NIE o Passaport, acompanyat de l’original (si s’escau).
  • Document justificatiu de la bonificació o l’exempció del preu públic, si és el cas.
  • Resguard de pagament del preu establert

del  30 de gener  al 06 de febrer del 2023    lloc secretaria del centre

 

 

 

 

 

 

ETAPA RECONEIXEMENT

Juntes de Reconeixement

22 de febrer 2023  lloc a l'Institut.

Hora: 15 hores

 

 

Publicació de resultat provisionals

dia 23 de febrer web de l’Institut

 

 

Reclamacions

del  23 al  24 de febrer institut/secretaria

 

 

Publicacions dels resultats definitius

dia  25 de febrer  web de l’Institut

 

 

Tramesa de certificacions

dia  27 de febrer de 2023   Institut / secretaria