Actualitat

Inici de curs 21-22_documents inici de curs i horaris 13 de setembre i 20 de setembre

Entrades el  primer dia de curs

El curs escolar 21-22 s'iniciarà el proper 13 de setembre de 2021 segons el calendari escolar.

Entrada:

- 08.00 1r d'ESO Benvinguda dels tutors i l'equip directiu a les graderies del pati.

- 10.00  resta de grups . Benvinguda dels tutors a les aules del grup classe

Sortida:

- 11:25h  tots els grups

 

L'accés a l'interior del centre es farà:

Porta 1: 1r ESO

Porta 2: postobligatoris i taller de matemàtiques

Porta 4: usuaris del transport escolar

  

Ja podeu consultar al web del Consell Comarcal la informació referent als diferents busos, parades i horaris del curs 2021-22.

 

El dia 13 de setembre hi haurà servei de bus per als alumnes de 1r d'ESO per entrar a les 08.00 i un altre per a la resta de nivells per entrar a les 10.00C

El dia 20 de setembre

CFGS AFI:    15.30 h a 17:00 h

CFGS EDI: 15.30 h a 18:00h

 

 

Carta de presentació per a les famílies 1ESO

Carta de presentació per a les famílies 2ESO

Carta de presentació per a les famílies 3ESO

Carta de presentació per a les famílies 4ESO

Carta de presentació per a les famílies batxillerat

Carta de presentació per a les famílies GM

Carta de presentació per a les famílies GS-AFI

Carta de presentació per a les famílies GS-EDI

Carta conselleria educació i salut carta_salut

Carta de compromís menor de 18 anys A817

Carta de compromís major de 18 anys A820