Documents de centre i qualitat

Projecte Educatiu de Centre (PEC)_ Política de qualitat

El projecte educactiu de centre és el marc que serveix de guia per a l'organització del centre.

Aquest PEC recull els diferents documents que han regit el centre durant els darrers cursos. Des de l’ideari de centre del 1997 als documents aprovats pel seu claustre (plantejament institucional, organització curricular, pla d’acollida, inclusió,...) que es trobaven dispersos.

 

 


Documents

  • Projecte educatiu de centre

    PEC