Qualitat i Millora

Mapa de processos

L’INSTITUT DE SANTA COLOMA DE FARNERS identifica els processos associats a la seva gestió i la interrelació entre tots ells, mitjançant d'un mapa de processos . Els processos es classifiquen en estratègics, clau i de suport. A la vegada es despleguen en procediments que han de permetre el bon funcionament de la nostra organització, revisar-la i millorar-la.

La comissió de qualitat vetlla per la seva implementació en la gestió diària dels estudis i serveis del centre.