Projectes

Activa FP

                                                                                                                                                  

Activa FP és un programa de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, que des de 2018 ve donant suport i impulsant canvis a metodologies actives d’aula als centres educatius d’FP d’arreu de Catalunya, per desenvolupar aprenentatges basats en projectes.

En termes específics el programa s’organitza en xarxes de centres, agrupats per nivells i  àmbits territorials, en què es comparteix coneixement, es dóna suport i assessorament mutu, i es fa intercanvi d’experiències.

L’INS de Santa Coloma de Farners vam iniciar aquest projecte el cus 2020-21 en la Xarxa 1E amb la creació del primer Equip Impulsor. Continuem durant el curs 2021-22. La xarxa 1 és la xarxa d’iniciació i disseny. Pels centres que estan a un nivell inicial en relació amb les metodologies actives a l’aula. Iniciem a cicles formatius aquesta experiencia.

acintosh HD:Users:mangelapujalsvila:Desktop:Captura de pantalla 2020-12-29 a la(s) 17.45.14.png

 

PLA DE TREBALL 2020-2021

1- Introduir-nos a la xarxa Activa FP

2- Planificació de la xarxa al centre a curt, mig i llarg termini

3- Assignació d'un coordinador de centre

4- Constitució del grup impulsor Activa FP del centre 2020-2021

5- Iniciar-nis en la formació i planificar la formació dles membres del grup impulsor

 

PLA DE TREBALL 2021-2022

1- Seguir a la xarxa Activa FP

2- Creació i constitució del grup impulsor Activa FP del centre 2021-2022

3- Formació interna de centre (FIC). Curs bàxic ABP, Activa FP2. Curs online Odissea per a cicles formatius (inici 2022)

4- Promoure metodologies competencials basades en l'aparenentage col·laboratiu. Crear reptes i projectes relacionats amb situacions o entorns laborals en els direrents ciles formatius.

5- Dissenuar activitats d'ensenyanebt col·laboratiu a partir de reptes i projectes. Aquestes iniciatives poden a grupar resultats d'aprenentgeat de diversos mòduls i de diverses unitats formatives establertes en el currículum dels cicles formatius.

 

Centres participants. Podeu consultar el mapa.