Projectes

FP Dual

La Formació Professional (FP) DUAL és la modalitat de formació professional en la qual l’estudiant esdevé aprenent i combina la formació en el centre educatiu amb l’activitat a l’empresa.

Durant el primer any l’alumnesat es forma principalment en el centre educatiu.

A finals del primer curs l’empresa acull l’aprenent i li assigna un lloc de treball adient. El segon any l’alumne compagina els estudis al centre educatiu amb les pràctiques d’empresa.

Durant l’estada es fa un seguiment i una valoració de l’aprenent. Aquest procés es fa de forma conjunta entre l’empresa i el centre educatiu.

En finalitzar les pràctiques, l’empresa valora les tasques desenvolupades per l’aprenent i el centre educatiu fa l’avaluació final. 

INFORMACIÓ DE LA FP DE L'INSTITUT DE SANTA COLOMA DE FARNERS

FP DUAL

04/04/2022_El què i el com de la FP DUAL a l'Institut de Santa Coloma de Farners Enllaç a tota la INFORMACIÓ