Projectes

Emprèn FP

EMPRÈN FP és un Programa de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, que des de 2012 ve donant suport i impulsant l’emprenedoria i els seus valors en els centres educatius d’FP d’arreu de Catalunya, per la creació de projectes emprenedors.

La missió del Programa és acompanyar i donar suport als centres que imparteixen ensenyaments professionals en l’adopció i el desenvolupament d’estratègies metodològiques que promoguin capacitats d’emprenedoria i de creació d’empreses o d’autoocupació.

La metodologia utilitzada és la de treball en xarxa.

S’hi estableixen quatre  xarxes, diferenciades d’acord amb el grau d’emprenedoria i els objectius definits.

El programa s’estructura en dos nivells o subprogrames en funció de les estratègies metodològiques que es volen impulsar. Aquests són: 

  • Promoció de les capacitats emprenedores, Emprèn
  • Creació d’empreses i autoocupació, Autoocupa

El curs 22 23 el nostre institut s’afegeix al programa.