GEP (Generació Plurilingüe)

Programa GEP (Generació Plurilingüe): curs 2018-2021

Des del curs 2018-2019 l’Institut de Santa Coloma de Farners forma part del programa d’innovació pedagògica Generació Plurilingüe (GEP). La finalitat d’aquest programa és millorar la competència en llengües estrangeres de l’alumnat, afavorint així el seu creixement acadèmic. El programa GEP és una iniciativa del Departament d’Educació que ofereix als docents eines, recursos i metodologies per a l’aprenentatge integrat de continguts i llengua estrangera (AICLE).

Concretament, des del nostre l’institut s’ha optat per impartir alguns continguts curriculars en llengua anglesa. Durant el curs 20-21 s’estan realitzant algunes activitats o projectes en anglès en les matèries següents:

  • Religió a 1r, 2n, 3r i 4t d’ESO
  • Ciències Naturals a 2n i a 3r d' ESO
  • Educació Física a 3r d’ESO
  • Geografia i Història a 3r d’ESO
  • Matemàtiques a 3r d'ESO (activitat SEQUENCES)
  • Matemàtiques científiques a 1r i a 2n de batxillerat
  • Filosofia a 2n de batxillerat

Activitats o projectes de centre que incorporen l’anglès: Treball de Síntesi, English Day (ESO) i Treball de Recerca (batxillerat