Institut de Santa Coloma de Farners

Projectes - Centre

Projecte per a la participació de l’alumnat a l’IES de Santa Coloma de Farners

Aquest projecte ha estat aprovat per aclamació en la sessió ordinària del Claustre de professors de l’IES de Santa Coloma de Farners celebrada el dia 29 de març. També ha esta aprovat per unanimitat el dia 30 de març en la reunió de la Comissió Permanent del Consell Escolar en virtut de les competències delegades per aquest òrgan.