Institut de Santa Coloma de Farners

Projectes - Centre

Projecte per participar en un pla experimental de llengües estrangeres

En el marc de la Resolució EDC/648/2006, de 9 de març, de convocatòria de concurs públic per a la selecció de projectes de centres públics d’educació infantil i primària i d’educació secundària de Catalunya, per participar en un pla experimental de llengües estrangeres, l’IES de Santa Coloma de Farners presenta aquest projecte per a l’ensenyament i l’aprenentatge de continguts d’àrees no lingüístiques en llengua estrangera. Aquest projecte que s’iniciarà el curs 2006-07 i tindrà una durada de tres anys s’emmarca en el projecte lingüístic del centre, i compta amb l’aprovació per unanimitat del Claustre i del Consell Escolar.