GEP (Generació Plurilingüe)

SEQUENCES: Working on Maths and English together

Amb el nom de "Sequences" i en el context del projecte GEP (Generació plurilingüe) l'alumnat de 3r d'ESO ha viscut aquest tercer trimestre una experiència novedosa d'aprenentatge de les matemàtiques i l'anglès alhora. L'objectiu ha estat desenvolupar unes activitats de contingut matemàtic (successions de números i progressions) que es plantejaven  en llengua anglesa. Durant vuit hores de classe l'alumnat ha treballat en equips i amb una metodologia d'autoaprenentatge. El treball ha culminat amb la presentació individual d'unes tasques i una exposició oral en anglès. L'experiència es valora positivament i  confiem poder-la repetir el curs vinent.